Regulament tombola “Câștigă o periuță electrică la MAS Dentistry și vino gratuit la anul la Congres”

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de:

ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI, persoana juridica romana, avand sediul în București, strada Pătrașcu Vodă, nr. 1, înregistrată în Registrul asociaţiilor sub nr. 23/I/A în data de 22 mai 2020, codul de înregistrare fiscală 42604185, cont bancar IBAN RO41BTRLRONCRT0539183701, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Piața Alba Iulia, reprezentată de Dl. Radu Gabriel TOMA, având funcţia de Preşedinte,

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei

Tombola se va desfasura in perioada 23 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2021 si presupune includerea automata a tuturor participanților la evenimentul “Congresul MAS Dentistry”, care se desfasoara la Hotelul Sheraton (Calea Dorobanți 5-7) care vor scana ecusonul de participant la toate standurile partenerilor prezenti la eveniment. care solicita un credit ipotecar in perioada mentionata mai sus. Pentru ca un participant sa poata fi declarat castigator, ecusonul sau trebuie sa fie scanat de toti reprezentantii partenerilor, in format fizic, la Hotelul Sheraton.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Tombola este accesibila tuturor participantilor la evenimentul “Congresul MAS Dentistry”, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa membri ai Biroului Executiv al Organizatorului (Asociatia Organizatia Tinerilor Medici Dentisti), si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere in tombola. Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse in formularul de inscriere la evenimentul “Congresul MAS Dentistry”. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI, in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica. Prin participarea la concurs, va exprimati acordul pentru ca ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI sa prelucreze datele referitoare la numele complet si adresa de e-mail, in cazul in care va numarati printre castigatori. De asemenea, prin furnizarea datelor persoanei insotitoare, confirmati faptul ca ati obtinut acordul prealabil al acesteia de a transmite numele complet si adresa de e-mail a acesteia catre ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI

Informatiile mentionate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Mai multe informatii referitorare la Prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate pot fi consultate, pe site-ul ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI: https://otmd.ro/politica-de-confidentialitate/

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la evenimentul “Congresul MAS Dentistry” vor afla de desfasurarea tombolei prin intermediul mail-ului si al site-ului www.otmd.ro, la locatia evenimentui, de pe paginile de social media sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Inscrierea la Tombola se face automat, prin inscrierea la evenimentul “Congresul MAS Dentistry”. Pentru ca un participant sa poata fi declarat castigator, ecusonul sau trebuie sa fie scanat de toti reprezentantii partenerilor, in format fizic, la Hotelul Sheraton.

Sectiunea 6. Premiile tombolei

In cadrul tombolei vor fi acrodate 12 periute electrice Philips Sonicare, cate 1 periuta electrica pentru fiecare castigator, in total fiind acordate 15 premii:

3 x Premiul I – 1 periuta electrica Philips Sonicare Diamond Clean 9000

9 x Premiul II –   1 periuta electrica Phlips Sonicare Protective Clean 4300

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului

Vor fi desemnati 3 castigatori pentru premiul I si 9 castigatori pentru premiul II. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati pe mail, telefonic si pe site cel mai tarziu pe data de 1 octombrie 2021.

Pentru a fi validat acesta trebuie sa raspunda la toate cerintele tombolei .

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Castigatorului tombolei i se va aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 10 octombrie 2021, dupa tragerea la sorti, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate Organizatorului. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o noua tragere la sorti.

Pentru primirea premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului o copie dupa buletin sau carte de identitate.

Sectiunea 9. Incetarea tombolei

Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 10 octombrie 2021, si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

Sectiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.otmd.ro/tombola-congres . Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe retelele de socializare ale Organizatiei Tinerilor Medici Dentisti.

Sectiunea 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.