Regulament General YDA

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

 1.  CONDIȚII GENERALE

Organizația Tinerilor Medici Dentiști (denumit în continuare “OTMD”) are ca scop principal sprijinirea tinerilor medici dentiști și a studenților la medicină dentară din România, prin organizarea de activități de informare, dezvoltare și socializare. Programul “Young Dentists Academy” (denumit în continuare “Program” sau “YDA”) reprezintă o modalitate prin care se realizează dezvoltarea și sustinerea tinerei generații de medici dentiști, care la rândul lor, odată formați și perfectionati să continue acest proces. Regulamentul general “Young Dentists Academy” (denumit în continuare “Regulament”) se adresează tinerilor medici dentiști, cu includerea celor care, în contextul educației medicale continue, au obținut recent o diplomă de licență și sunt la începutul carierei profesionale. Programul este condus și coordonat de comitetul YDA, a cărui componență este determinat anual prin hotărâre OTMD, la ultima Adunare Generală Națională pe anul respectiv.

 1. SCOP ȘI OBIECTIVE

Obiectivele formării profesionale a lectorilor în cadrul “Young Dentists Academy” sunt următoarele: 

 • Să ofere tinerilor medici dentiști oportunitatea de a excela, de a-și îmbunătăți noțiunile teoretice și de a-și perfecționa aptitudinile practice în domeniul Medicinei Dentare. În plus, își propune să ofere o înțelegere a obiectivelor și țelurilor organizației.
 • Să ofere tinerilor medici dentiști care doresc sa facă parte din program, oportunitatea de a se integra într-un mediu multicultural, multidisciplinar și multietnic, contribuind la dezvoltarea înțelegerii reciproce, a toleranței, etc. 
 • Să promoveze tinerii medici dentiști și organizația în rândul elitei de medici din România, oferind o evoluție liniară și facilitată celor ce își doresc sa performeze.
 • Să ofere oportunitatea tinerilor absolvenți cu diplomă de licență, diplomă de doctor în Medicină Dentară sau diplomă de medic specialist în domeniul Medicinei Dentare de a pune în practică cunoștințele dobândite în timpul studiilor și, în special, în domeniile lor specifice de competență.

Organizația prin schema oficială de strategie:

 • Beneficiază de contribuția tinerilor medici dentiști membri ai Young Dentists’ Academy, care pot oferi un punct de vedere proaspăt și cunoștințe academice actualizate, care vor spori activitatea de zi cu zi a Organizației și a filialelor acesteia.
 • Creează un grup de tineri cu experiență directă și instruiți în procedurile fiecărui domeniu de activitate, care vor fi mai bine pregătiți să colaboreze și să coopereze cu partenerii direcți ai organizației.
 1. ELIGIBILITATE

Pentru a se putea inscrie in program, tinerii medici trebuie sa fie cetățeni români cu domiciliul sau reşedința în România, sau cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României (care pot face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidență fiscală înregistrat la Administrația Financiară)

Candidații trebuie să fi finalizat primul ciclu al unui curs de învățământ superior (învățământ universitar) și să fi obținut o diplomă completă sau echivalentul acesteia până la data înscrierii în program. Organizația își păstrează dreptul de a modifica aceste calificări minime utilizate pentru candidații înscriși în program în conformitate cu orice posibilă viitoare schimbare a politicii de perfecționare în cadrul “Young Dentist Academy”. Orice astfel de modificări vor fi publicate pe site-ul web al organizației (http://www.otmd.org) denumit în continuare „site-ul web”.

Candidații trebuie să furnizeze copii ale diplomelor (sau ale certificatelor oficiale relevante), ale tuturor studiilor universitare sau postuniversitare declarate în cererea lor online. 

Pentru ca medicii înscriși în program să profite din plin de training și să poată urmări întâlnirile și să performeze în mod adecvat în domeniul de activitate ales, trebuie să cunoască foarte bine cel puțin o limbă de circulație internațională.

Cunoașterea limbilor declarate în formularul de cerere, alta decât limba maternă, ar trebui să fie susținută de justificarea corespunzătoare (adică diplome, certificate, dovada studierii în limba în cauză etc.).

 1. PROCES DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Înscrierea în cadrul programului “Young Dentists’ Academy” se face prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web dedicat acestuia sau prin intermediul formularului disponibil pe site-ul organizației. În momentul înscrierii, participantul are obligația ca pe lângă datele cu caracter personal ce trebuie completate, să specifice ramura de Medicină Dentară în cadrul căreia dorește sa își dezvolte abilitățile și să devină lector YDA. Ramurile din cadrul programului sunt:

 • Chirurgie și Implantologie; 
 • Prevenție și Parodontologie;
 • Endodontie;
 • Odontoterapie restauratoare și Estetică dentară;
 • Protetică, Ocluzologie și Stomatologie Digitală;
 • Ortodonție și ortopedie dento-facială.

4.1. Participarea la workshop-uri

Pentru a se putea înscrie în program, participantul are obligația de a participa la un număr de standard de workshop-uri realizate de către Organizația Tinerilor Medici Dentiști, doar referitoare și în strânsă legătură cu domeniul ales la momentul înscrierii. Workshop-urile sunt organizate împreună cu partenerii OTMD.

Totuși, nu este exclusă participarea nici la workshop-uri pe alte domenii, însă un tânăr medic dentist are dreptul de a fi înscris în procesul de calificare YDA pe o singură specializare și trebuie să se concentreze pe aceasta.

Nivelul de dificultate al fiecărui workshop este stabilit anterior perioadelor de înscriere la acesta de către membrii din conducerea organizației la nivel național (membrii Consiliului Director și membrii Consiliului Directorilor de Departamente) și va fi publicat în anexa nr. 1, atașată prezentului regulament și actualizată constant și accesibilă participanților pe site-ul web. Participantul are obligativitatea de a se înscrie la toate workshop-urile necesare calificării profesionale pe parcursul unui an calendaristic, data de început fiind data primului workshop.

4.2. Testarea cunoștințelor din cadrul workshop-urilor 

După participarea la un număr standard de workshop-uri Entry Level, Medium Level și High Level, aparținând aceleiași specializări, aplicantul va trebui sa treacă două probe, prima probă constând într-un test teoretic, iar a doua într-un test de abilități practice, promovarea acestora ducând la calificarea pentru etapa următoare, Training New Trainers.

Primele două probe, testul teoretic și proba practică, sunt organizate și susținute sub conducerea membrilor din Consiliul Director și ai membrilor din Consiliul Directorilor de Departamente ai organizației la nivel național, precum și a unui reprezentant desemnat de partener.

Proba teoretică va consta într-un test grilă cu un total de 100 de întrebări complement simplu, fiecare având un punctaj maxim de 1 pct – pentru promovarea acesteia, participantul are nevoie de un punctaj minim de 80 de pct.

Proba practică va fi susținută în fața comisiei de evaluare (formată din membrii ai Consiliului Director, membrii ai Consiliului Directorilor de Departamente și reprezentanți ai partenerului), iar punctajul va fi un maxim de 50 de puncte, fiind urmărite mai multe criterii: corectitudinea realizării manoperei, respectarea protocolului din cadrul manoperei prezentat în cadrul workshopului, acuratețea, etc. Punctajul minim necesar pentru promovarea probei practice este de 45 de pct.

După promovarea celor două probe (cea teoretică și cea practică), participantul este eligibil pentru etapa Training New Trainers.

4.3. Training New Trainers

Training New Trainers (TNT) reprezintă o perioadă în care aplicanții vor participa la un set de cursuri ce vor dezvolta abilitățile de vorbit în public, marketing, management și alte abilități de tipul “soft skills”. Acesta are o durată de 40 ore. La sfârșitul programului TNT, pentru a-l promova și a trece în etapa următoare, candidații la YDA vor trece printr-o probă de testare a abilităților deprinse. De asemenea, această probă este eliminatorie.

4.4. Asistarea la workshop-uri și susținerea unui Workshop Trial

Următoarea etapă în proces este reprezentată de participarea ca asistent la câte un workshop din categoriile Entry, Medium și High Level, alături de lectorul principal, urmând apoi susținerea unui workshop trial gratuit pentru membrii Organizației Tinerilor Medici Dentiști cu evaluarea Comisiei Young Dentists Academy. Promovarea acestei ultime etape reprezintă obținerea titlului de membru Young Dentists Academy.

Titlul oficial este conferit printr-o procedură standard OTMD și implică semnarea unui contract de aderare la YDA.

4.5 Drepturi și beneficii minime ale membrilor YDA:

4.5.1. Să susțină workshop-uri și alte activități profesional-științifice pentru OTMD sau compania parteneră, în contextul în care acestea le solicită.

4.5.2. Să utilizeze titlul de membru YDA în practica profesională curentă.

4.5.3. Să aibă asigurate participare ala alte workshop-uri și activități de dezvoltare personală de către OTMD, în limita disponibilității resurselor asociației.

4.5.4  Să fie inclus într-un grup de comunicare de medici de elită și să beneficieze de întreg networking-ul aferent afilierii cu un astfel de grup.

4.6 Obligații și responsabilități minime ale membrilor YDA:

4.6.1. Să susțină, conform contractului de aderare la YDA, un număr minim de workshop-uri sau activități profesional științifice pentru OTMD.

4.6.2. Să permită utilizarea pozei și biografiei pentru promovarea pe site-ul OTMD.

4.6.3 Să fie prezent la întâlnirile YDA și să lipsească doar motivat. 

 1. CONFIDEȚIALITATEA

5.1. General

Participantul trebuie să păstreze discreția în legătură cu informațiile ce îi sunt oferite pe durata perioadei de Training. Aceștia nu trebuie, în nicio circumstanță, să ofere documente sau informații ce nu au fost făcute încă publice. Echipa Organizației Tinerilor Medici Dentiști își rezervă dreptul de a termina training-ul și de a investiga orice persoană care nu respectă această obligație.

Participanții nu trebuie să prezinte legături cu comitetul Young Dentists Academy, ce ar putea să genereze un conflict de interese. La apariția unei astfel de situații, aplicantul are responsabilitatea de a anunța comitetul Young Dentists Academy, acesta din urmă având obligația de a acționa pentru rezolvare.

5.2 Contactul cu presa

Participantul trebuie să respecte aceleași reguli și în cazul contactului cu presa. Echipa Organizației Tinerilor Medici Dentiști își rezervă dreptul de a termina training-ul și de a investiga orice persoană care nu respectă această obligație.

5.3. Publicarea

Participantul nu are voie să publice documente sau informații ce le sunt oferite în cadrul proiectelor Organizației Tinerilor Medici dentiști fără acordul scris al persoanelor relevante. Orice articol, material sau informație oferită de către Organizația Tinerilor Medici Dentiști este proprietatea OTMD.

5.4. Sancțiuni

5.5

5.4.1. Incapacitatea de a performa

Comitetul Young Dentists’ Academy își rezervă dreptul să încheie perioada de training dacă participantul prezintă un nivel profesional și un nivel al limbajului insuficient dezvoltate pentru executarea funcției de membru Young Dentists’ Academy. 

5.5.2. Declarații incorecte sau false în mod voit

Comitetul Young Dentists’ Academy își rezervă dreptul să încheie perioada de training dacă aplicantul a făcut declarații false în momentul aplicării în cadrul proiectului.

 1. LITIGII

6.1. Eventualele litigii izvorâte în cadrul implementării programului se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz contrar se va apela la instanțele judecătorești competente.

 1. RAPOARTE, EVALUARI ȘI CERTIFICĂRI

7.1. Rapoarte

Aplicantul are obligația de a completa rapoartele ce sunt cerute pe perioada trainingului. De asemenea, acesta trebuie să completeze un raport de evaluare pregătit de Comitetul Young Dentists’ Academy.

7.2. Evaluări

Aplicantul trebuie să participe la evaluările ce fac parte din programul de training. Comitetul Young Dentists’ Academy își rezervă dreptul să încheie perioada de training în cazul neparticipării la evaluări.

7.3. Certificări

După încheierea procesului de calificare profesională, aplicantul va primi o certificare ce îi va permite posibilitatea de a deveni membru Young Dentists’ Academy. 

 8. PREVEDERI FINALE

Consiliul Director al Organizației Tinerilor Medici Dentiști, în cadrul căreia s-a realizat proiectul Young Dentists’ Academy, este responsabil de implementarea acestor reguli.