Give-away pachet MASK-UP PARTY

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Giveaway-ul „Socializare la masă” se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții:

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul: ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI

1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.2 Prin participarea la acest Giveaway, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Giveaway-ului

2.1 Giveaway-ul este organizat în București, România și se desfășoară fără limitări teritoriale, pe paginile de Facebook (https://www.facebook.com/weareotmd) și Instagram (https://www.instagram.com/weareotmd/) deținute de Organizația Tinerilor Medici Dentiști.

2.2 Concursul începe pe data de 22.03.2022 , ora 21:00 , și se va desfășura până în data de 24.03.2022, ora 21:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Giveaway-ului

3.1 Regulamentul oficial al Giveaway-ului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Giveaway-ului, pe pagina de internet www.otmd.ro.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Giveaway-ul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet OTMD.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 La Giveaway poate participa orice medic stomatolog care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau orice student la Medicină Dentară dintr-unul din centrele universitare din România.

4.2 Nu pot participa membrii Consiliului Director sau ai Comitetului Directorilor de Departamente la nivel Național din cadrul Organizației Tinerilor Medici Dentiști.

4.3 Persoanele care participă la Giveaway cunosc pe deplin regulile Giveaway-ului și accepta necondiționat termenii și condițiile.

Art. 5 – Premiile Giveaway-ului

5.1 În cadrul Giveaway-ului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:

5.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Facebook:

1 pachet masă petrecere (cu variantele standard comunicate prin mesajul de pe Facebook)

5.1.2 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Instagram

1 pachet masă petrecere (cu variantele standard comunicate prin mesajul de pe Facebook)

5.2 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Giveaway-ului

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă la Giveaway

6.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Giveaway este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

6.1.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Facebook:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie să:

(a) distribuie (share) postarea publicată de OTMD în care se anunță Giveaway-ul

(b) dea like paginii OTMD (facebook.com/weareotmd)

(c) eticheteze 1 prieten într-un comentariu la postarea în care se anunță concursul. Participantul poate da oricâte comentarii, cu mențiunea să eticheteze persoane diferite.

6.1.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Instagram:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie să:

(a) urmărească (follow) pagina @weareotmdsudest (https://www.instagram.com/weareotmd/)

(b) distribuie (share) postarea cu concursul la story

(c) eticheteze un prieten într-un comentariu la postarea în care se anunță concursul. Participantul poate da oricâte comentarii, cu mențiunea să eticheteze persoane diferite.

6.1.2 Se permite adăugarea mai multor comentarii de către un singur Participant

6.1.3 O persoană etichetată se poate înscrie la Giveaway prin etichetarea unei alte persoane față de cea care a etichetat-o pe ea (Exemplu: X l-a etichetat pe Y. Y nu îl poate eticheta pe X)

6.2 Condiții de participare:

Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la alineatul 6.1.

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Giveaway.

Art 7. –  Modalitatea de selecție a câștigătorului

7.1 Câștigătorul va fi selectat cu ajutorul platformei www.commentpicker.com

7.1.1 Vor fi analizate toate înscrierile, iar numele participanților care au respectat condițiile prezentului Regulament vor fi adăugate în platforma www.commentpicker.com pentru a participa la extragere

Art 8. – Notificarea câștigătorului

8.1 Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat

8.1.1. Pe Facebook  în termen 2 ore de la anunțarea sa pe pagina (facebook.com/weareotmd)

8.1.1. pe Instagram  în termen 2 ore de la anunțarea sa pe pagina (https://www.instagram.com/weareotmd/)

8.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) nu răspunde la mesajul de până vineri, 25 martie, ora 18:00 și nici nu contactează Organizatorul în alt mod.

(2) încalcă Termenii și/sau condițiile de participare;

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Giveaway / descalifica un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul.

Art 9. – Preluarea premiului

9.1 Invitația va fi trimisă câștigătorilor prin poștă electronică.

Art 10. – Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele oferite de Participanții la Giveaway vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a Giveaway-ului.

Art 11. – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Giveaway se vor rezolva pe cale amiabilă.