Doctoratul în Medicina Dentara. Partea 2.

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Doctoratul necesită multă muncă, implicare și dedicare și, implicit, îți poate mânca foarte mult din timp, de la 2 la 12 ore pe zi. Trebuie să fii pasionat și să îți dorești cu adevărat să faci asta.

Studiile doctorale (echivalente cu titlul de PhD în străinătate) reprezintă nivelul educațional cel mai înalt care poate fi urmat de o persoană.  Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Înainte de a începe, este important să rețineți că acest articol are rol consultativ. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul UMFCD și EDU, accesând următoarele link-uri:

UMFCD: https://umfcd.ro/educatie/doctorat/scoala-doctorala/

EDU: https://www.edu.ro/studii-doctorat

Care e faza cu atestatul de competență lingvistică?


Dacă nu ai certificat/atestat de competență lingvistică valabil (atenție, atestatele trebuie să fie obținute cu maxim doi ani înaintea examenului de admitere, deci dacă l-ai obținut în clasa a XII-a nu mai este valabil), îl poți obține de la UMF prin susținerea unui examen care are loc înaintea perioadei de înscrieri (sau se suprapune la începutul perioadei), astfel încât să ai timp să ridici atestatul și să îl depui la timp împreună cu restul documentelor necesare în dosar.


La examenul pentru obținerea certificatului de competență lingvistică este necesar să prezinți dovada achitării taxei de 100 lei. Examenul pentru obținerea acestui certificat are loc la Medicină Generală (Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8), unde este și sediul Disciplinei de Limbi Moderne din cadrul UMF ”Carol Davila”, București.

Examenul este comun pentru toți candidații, nu diferă în funcție de domeniu (adică e un examen comun și pentru cei care dau admitere la doctorat la medicină generală și farmacie). Proba scrisă începe la 13:00 (amfiteatrul exact se afișează în ziua respectivă). După proba scrisă urmează proba orală (ce constă într-un interviu separat cu câte un membru al comisiei de eliberare a atestatelor, în ordinea așezării la intrare). Locul desfășurării probei orale va fi
comunicat după proba scrisă, în amfiteatru. Proba orală durează aproximativ 10 minute. Atenție, vă recomandăm să citiți și voi metodologia de admitere și să urmăriți site-ul UMFCD pentru a fi siguri că respectați toate prevederile și parcurgeți toate etapele necesare înscrierii. Acest articol are rol consultativ.

Cât de grea este admiterea?


Dificultatea depinde de fiecare materie în parte și de cât de pasionat ești de materia respectivă. În principiu, trebuie să fii stăpân pe subiectul respectiv și să cunoști informațiile din tematica aferentă și să arăți faptul că ești cu adevărat motivat în a urma doctoratul respectiv.

Cât de greu este doctoratul?


De asemenea, depinde de tine și de fiecare conducător în parte de complexitatea subiectului pe care îl alegi pentru a-l studia și cât de mult te captivează. 

Ok, am fost admis la Doctorat. Ce se întâmplă mai departe?


Dacă ai fost admis la taxă, conform metodologiei, pentru cei care dau admitere în 2020, confirmarea locului se va realiza prin achitarea a 50% din taxa anuală până la 01.09.2020. Dacă ai obținut un loc la buget cu bursă, pentru    a-ți putea fi acordată bursa lunar, este necesar să prezinți o serie de documente la direcția Runos, biroul Încadrări pentru angajare, ce se găsește la Rectorat. 

La începutul lui octombrie, toți studenții doctoranzi admiși trebuie să completeze anumite documente și să le ducă la Secretariatul Școlii Doctorale. De regulă, aceste documente sunt:


– Contractul de studii (vezi model de contract aici – pentru cei admiși în 2019:
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/INFORMATII_STUD_DOCTORANZI_2019_2020/contract-DE-STUDII-DOCTORALE-2019.pdf )

– Plan de învățământ (vezi model plan aici – pentru cei admiși în 2019:
https://umfcd.ro/wp-
content/uploads/2019/INFORMATII_STUD_DOCTORANZI_2019_2020/PLAN-INDIVIDUAL-AL-STUDIILOR-DE-DOCTORAT-UMFCD-2018-2019.pdf )


– Două fotografii ¾ pentru eliberarea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport (acestea nu sunt obligatoriu de dus).


Totuși, să ții cont că pentru realizarea mail-ului instituțional (cel cu @umfcd.ro la sfârșit – de care vei avea nevoie cu siguranță în mai multe situații), o să îți ceară această legitimație pentru a dovedi calitatea de student doctorand, deci este recomandat să duci și cele două fotografii necesare obținerii legitimației. În planul individual de studii, după cum poți observa, este necesar să scrii și titlul tezei de doctorat – care poate să fie orientativ, nu este obligatoriu să fie cel final.

Programul de doctorat are o structură bine pusă la punct pentru fiecare an. Poți găsi aici modelul pentru cei admiși în 2019:

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/09/PLAN-DE-INVATAMANT-2019-2020-programul-de-pregatire-bazat-pe-studii-universitare-avansate.pdf

La sfârșitul primului an de studii, titlul ales pentru teza de doctorat trebuie să fie cel final – nu se va mai putea schimba ulterior.

În anul 1 de doctorat, pe lângă activitatea de doctorat obișnuită, studenții participă la stagii și cursuri (care sunt aceleași, indiferent de domeniu sau materie).
 

La sfârșitul anului 1 (de regulă, în luna iulie), studenții doctoranzi prezintă în fața unei comisii (în care Președintele de comisie va fi conducătorul de doctorat) un proiect de cercetare care trebuie apreciat cu calificativele Foarte Bine sau Bine pentru a trece mai departe.


Astfel, studenții sunt împărțiți în grupe și serii și vor parcurge mai multe discipline (în ultimii ani au fost 8) conform unui orar afișat pe site-ul www.umfcd.ro .


Cele 7 discipline obligatorii studiate în anul universitar 2019-2020 sunt:
– Metodologia cercetării științifice;
– Epidemiologie clinică. Tipuri de studii epidemiologice;
– Managementul proiectului științific;
– Biostatistică și informatică;
– Etică și integritate academică. Bioetica cercetării științifice pe subiectul uman;
– Legislația cercetării ştiinţifice;
– Pedagogia.


1 disciplină opțională, la alegere între:
– Proprietatea intelectuală, Redactarea tezei de doctorat;
– Etica cercetării pe animale de laborator.

Care este activitatea în cadrul doctoratului?


În principiu, studentul doctorand trebuie să învețe cât mai mult de la conducătorul de doctorat și să studieze intens subiectele ce fac tema tezei de doctorat.
 

În practică, activitatea se rezumă la:
– Participarea la stagii și cursuri în anul 1, cum e prezentat și mai sus;
– Activitate de cercetare, realizarea de studii și publicarea rezultatelor în articole în reviste de specialitate (care pot fi indexate sau neindexate);


*În principiu, în lumea medicală, vorbim de articole indexate BDI și ISI (International Scientific Index).
*Pentru a vedea dacă o revistă este cotată ISI sau BDI, există site-uri dedicate precum https://isindexing.com/isi/journals2019.php sau https://mjl.clarivate.com/home . De asemenea, de regulă, vei găsi pe site-ul fiecărei reviste pașii care trebuie urmați pentru a publica un articol.
*Pentru domeniul medicină dentară, începând din 2019, conform contractului de studii, pentru a putea finaliza studiile doctorale, este necesar ca studentul doctorand să publice minim 1 articol ISI și minim un articol BDI.


– Realizarea de activități didactice (studentul doctorand poate fi angajat ca asistent universitar pe perioadă determinată, la plata cu ora).

Evoluția didactică în cadrul UMF este:
1. Asistent universitar pe perioadă determinată (și doar așa poate fi angajat studentul doctorand)
2. Asistent universitar pe perioadă nedeterminată
3. Șef de lucrări
4. Conferențiar
5. Profesor


Asistentul universitar poate susține doar stagii sau lucrări practice, iar Șefii de Lucrări, Conferențiarii și Profesorii universitari pot susține și cursuri.
 

În funcție de nevoia de personal didactic, fiecare șef de disciplină va solicita deschiderea unui post, pentru care se dă concurs cu o comisie de concurs votată de forurile superioare ale universității. Pentru a putea candida pentru un post, trebuie îndeplinite o serie de condiții (de exemplu, un anumit număr de articole ISI și BDI publicate pentru fiecare grad) anunțate public. Având în vedere că toți studenții doctoranzi sunt în domeniul Medicină Dentară, ei pot aplica pentru a fi asistent universitar pe perioadă determinată și ulterior, să facă parte din catedră,
la orice catedră din cadrul Facultății. Pe parcursul doctoratului, încă din primul an de studii, poți fi angajat precum asistent pe perioadă determinată.

Studenții doctoranzi beneficiază, de asemenea, după primul an de studiu (și toate cadrele didactice, indiferent de titlu) de decontarea cheltuielilor de deplasare în scop științific, de exemplu prin participarea la congrese sau alte evenimente naționale și internaționale, în limita unei singuri cheltuieli de maxim 750 euro pe an, conform regulamentului:


https://umfcd.ro/cercetare-si-dezvoltare/informatii-utile/reguli-mobilitati/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/04/Regulament-IOSUD.pdf

Sperăm că acest articol v-a fost de ajutor și v-a lămurit în ceea ce privește doctoratul la Medicină Dentară în București. 

Deși unele informații se aplică pentru admiterea și organizarea în cadrul școlii doctorale indiferent de instituție și oraș, puteți găsi mai multe informații despre doctoratul în alte centre universitare în următoarele link-uri:

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca: http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/scoaladoct-ro

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași:

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/doctorat

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara:

http://www.umft.ro/noutati-cu-privire-la-studiile-doctorale_114

Universitatea de Medicină și Farmacie “George Emil Palade”, Cluj-Napoca:

https://www.umfst.ro/doctorat.html

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova:

http://www.umfcv.ro/scoala-doctorala

Dacă ai întrebări care nu își au răspunsul în acest articol sau în prima parte a articolului (https://www.otmd.org/doctoratul-in-medicina-dentara) , poți să ne contactezi fără ezitare la adresa de mail contact@otmd.org sau la secțiune CONTACT de pe site.

Îți mulțumim pentru atenție și îți dorim mult succes!

Cu considerație și simpatie,

Echipa OTMD