Doctoratul în Medicina Dentară. Partea 1. O mică enigmă dezlănțuită.

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Doctoratul necesită multă muncă, implicare și dedicare și, implicit, îți poate mânca foarte mult din timp, de la 2 la 12 ore pe zi. Trebuie să fii pasionat și să îți dorești cu adevărat să faci asta.

Studiile doctorale (echivalente cu titlul de PhD în străinătate) reprezintă nivelul educațional cel mai înalt care poate fi urmat de o persoană.  Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Înainte de a începe, este important să rețineți că acest articol are rol consultativ. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul UMFCD și EDU, accesând următoarele link-uri:

UMFCD: https://umfcd.ro/educatie/doctorat/scoala-doctorala/

EDU: https://www.edu.ro/studii-doctorat

Cu ce mă ajută? La ce bun să fac doctoratul?

În România, principalul beneficiu al titlului de doctor îl constituie posibilitatea de a intra precum cadru didactic în mediul academic universitar. (pentru noi, să fii “prof. la UMF”).

Titlul de doctor conferă:

1. Rang profesional mai înalt, cu dezvoltarea unei imagini mai apreciate în domeniul stomatologic;

2. Avantaj financiar;

3. Posibilitatea de a interacționa social, de a dezvolta noi relații profesionale și frecventarea unor medii academice care te pot ajuta pe parcursul carierei;

4. Recunoaștere profesională pe plan național și internațional prin publicarea de articole științifice și susținerea de prezentări în cadrul evenimentelor din domeniu (acest lucru poate fi făcut și fără a avea titlul de doctor sau cadru didactic universitar, dar asemenea titluri pot constitui un avantaj).

Dacă ocupi și rolul de cadru didactic, ai în plus și alte beneficii:

1. Manifestarea abilităților și pasiunilor pedagogice, prin susținerea de cursuri și stagii studenților (în funcție de titlul ierarhic, cadrul didactic poate susține stagii/lucrări practice și/sau cursuri – vezi secțiunea “evoluția în UMF”);

2. Posibilitatea de a te implica în sectorul administrativ al UMF și ocuparea unor funcții de execuție (Prodecan, Decan, Prorector etc.);

Cum intru la doctorat?

Înainte de toate, e important să știi că există doar trei domenii de doctorat în UMF:

1. MEDICINĂ;

2. MEDICINĂ DENTARĂ;

3. FARMACIE.

Deci nu există zeci de domenii de doctorat, câte unul pentru fiecare în parte (de exemplu, Endodonție, Parodontologie, Patologie orală etc.), există doar trei – la sfârșitul doctoratului, poți căpăta titlul de doctor într-unul din cele trei domenii.

Dacă discutăm despre criteriile de admitere, este interesant faptul că nu contează ce facultate ai terminat, este necesar doar să fii absolvent de master și să fii cumulat cel puțin 300 de credite ECTS. Stai liniștit, noi avem 360 de credite la sfârșitul Facultății de Medicină Dentară și pe diploma noastră scrie “Licență și Master”.

Acest lucru e valabil și pentru admiterea la doctorat în alte domenii. Adică poți urma master și doctorat și în alt domeniu de activitate, chiar dacă ai terminat stomatologia.

Cum mă înscriu?

Pentru a te înscrie, trebuie să te duci personal, în perioada de înscrieri (01-07.07.2020, orele 12:00 – 15:00 pentru admiterea în anul universitar 2020-2021) cu buletinul sau altă CI (sau să trimiți pe atcineva cu procură notarială) la Rectorat (Strada Dionisie Lupu, nr. 37), la Secretariatul General, la Secretariatul Școlii Doctorale (cum urci scările, în față imediat e Secretariatul General, iar cum intri, pe stânga, la două birouri, e Secretariatul Școlii Doctorale).

Va trebui să prezinți dosarul de înscriere cu următoarele documente:

*Poți găsi mai jos mai multe informații, explicative, cu privire la punctele din lista documentelor care necesită lămuriri:

1. Cerere pentru înscriere* (formular I)

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/cerere-pentru-inscriere-formular-I.pdf

2. Fişă personală (formular II)

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/fisa_personala-formular-II.pdf

3. Tipizat copertă dosar (formular V)**

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/tipizat-coperta-dosar-formular-V.pdf

4. Certificat de naştere – original și copie (copie obișnuită, nu trebuie legalizată).

5. Certificat de căsătorie – original și copie (copie obișnuită, nu trebuie legalizată).

6. Diploma de bacalaureat – original și copie (copie obișnuită, nu trebuie legalizată).

7. Diploma de absolvent a facultăţii şi foaia matricolă/supliment de diplomă – ORIGINAL

8. Diploma de master (unde este cazul) şi foaia matricolă/supliment de diplomă– ORIGINAL

9. Curriculum vitae – semnat

10. Lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate – semnată

11. Carte de identitate – original și copie (copie obișnuită, nu trebuie legalizată).

12. Copie după Certificat de competenţă lingvistică – Nu te speria, dacă nu ai, poți să îl obții de la UMF înainte de admitere, citește mai jos

13. Chitanţă taxă înscriere

14. Adeverinţa care să ateste calitatea de cadru didactic (unde este cazul)

15. Adeverința, respectiv decizia de pensionare care să ateste calitatea de cadru didactic și

cadru didactic auxiliar a părintelui/părinților (unde este cazul)

16. Declaraţie pe propria răspundere privind neparcurgerea anterioară/actuală a unui ciclu doctoral finanţat de la bugetul de stat (pentru candidaţii pe locurile bugetate) – Nu există un anumit format, poate fi printată și semnată sau poate fi scrisă complet de mână

17. Nota de informare și consimțământ (formular VI)

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/informare_consimtamant_doctorat_final-formular-VI.pdf

18. Dosar de carton tip plic

*Pe cererea de înscriere este necesar acordul scris al conducătorului de doctorat.

**Pe tipizat copertă dosar se va completa cu majuscule, font calibri, size 24, bold. În cazul doamnelor căsătorite, se va completa pe tipizat astfel: numele înainte de casătorie urmat de numele dobândit prin căsătorie, inițiala tatălui și prenumele candidatei (Ex: POPESCU CĂS. IONESCU T. MARIA)

1. Formular înscriere – După cum puteți observa în formularul 1, în cererea pentru înscriere, conducătorul științific trebuie să își exprime acordul pentru a putea da admitere pentru unul din locurile la doctorat aferente – vezi mai jos mai multe informații la secțiunea “Câte locuri sunt?”

9. Curriculum vitae – Nu contează formatul sau modelul. Poți găsi mai multe modele aici:

https://novoresume.com/resume-templates

https://zety.com/resume-templates

https://www.canva.com/templates/search/resumes/

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae

10. Lista lucrărilor științifice – Nu există un format anume, dar aici trebuie să treci absolut tot ce ai publicat ce are legătură cu stomatologia (implicit, volumele de abstracte ale congreselor în care ai prezentat sau ai avut postere).

13. Taxa de înscriere – Se plătește la casieria Rectoratului (cum intri în Rectorat, înainte să deschizi ușa către scări, faci stânga și mergi pe un hol îngust care se află pe dreapta și ajungi într-un hol ai mare – cum vii de pe corridor, în față și ușor spre stânga, e casieria).

Taxa este diferită în funcție de statutul pe care îl ai:

Cadre didactice UMF„Carol Davila” – 200 lei

Candidaţii din afara UMF„Carol Davila” – 500 lei

Candidaţii UE – 500 lei

Adică, dacă nu ești deja cadru didactic în UMF și vrei să urmezi un al doilea doctorat, ai de achitat 500 lei.

14.,15. Adeverință părinte cadru didactic – Dacă cel puțin unul din părinți este cadru didactic sau cadru didactic auxiliar, în activitate sau la pensie (indiferent de ciclul de studii), nu trebuie să achiți nicio taxă de înscriere, trebuie să prezinți doar adeverința doveditoare.

Câte locuri sunt?

Există trei tipuri de locuri:

1. Cu taxă – taxa este de 10000 lei/an și poate fi plătită în trei rate eşalonate (50%, 25%, 25%) după cum urmează: până la data de 01.09.2020; 01-28.02.2021; 01-31.05.2021 – aceste taxe se achită tot la casieria Rectoratului (Strada Dionisie Lupu, nr. 37).

2. Buget (fără bursă) – nu dai nimic, dar nici nu primești nimic;

3. Buget cu bursă – nu plătești nimic și primești lunar 1550 lei – bursă de doctorat.

Admiterea se dă pentru locul/locurile fiecărui conducător de doctorat (practic, există câte o admitere pentru fiecare doctorat în parte).

Conducătorul de doctorat solicită, în fiecare an universitar, la Ministerul Educației, prin Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, un anumit număr de locuri (la buget cu bursă, buget și/sau cu taxă). În funcție de cererile tuturor conducătorilor de doctorat dintr-un anumit domeniu și în funcție de niște criterii prestabilite, fiecare conducător primește un anumit număr de locuri – nu este ceva standardizat. Atenție, de regulă, acest număr este redus (0-3 locuri) și nu toți conducătorii primesc locuri la buget/buget cu bursă.

Așadar, pentru a te putea înscrie la doctorat, ai nevoie de semnătura și parafa unui conducător de doctorat din domeniul Medicină Dentară. Lista de conducători de doctorat din cadrul UMF “Carol Davila” o poți găsi aici:

https://umfcd.ro/educatie/doctorat/admitere-doctorat-2020-2021/ , la Secțiunea Lista Conducătorilor de doctorat

Este recomandat să alegi un subiect de interes pentru tine, care te pasionează, într-adevăr, și să mergi să discuți să te consulți cu conducătorul de doctorat care se ocupă de materia respectivă. Este de preferat să faci acest lucru înaintea perioadei de admitere ca să fie cunoscute clar intențiile tale de a da admitere la doctorat.

Când are loc admiterea?

Procesul de admitere la doctorat are loc, pentru anul universitar 2020-2021, în perioada 1-16 iulie, astf

Înscriere: 01-07.07.2020, orele 12:00 – 15:00

Colocviul de admitere (Interviu): 13, 14,15, 16 iulie

Calendarul admiterii, extras din Metodologie (https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/SECTIUNEA-1-ADMITERE-DOCTORAT-Metodologie-proprie-U.M.F.-Carol-Davila-din-Bucuresti.pdf)

În ce constă admiterea?

Admiterea constă într-un colocviu a cărui dată este stabilită de fiecare disciplină aferentă conducătorului de doctorat în parte în perioada 13-16 iulie. (pentru admiterea în anul universitar 2020-2021). Locația pentru fiecare colocviu este sediul disciplinei Conducătorului de doctorat. Nota minimă de promovare este 7 (șapte). Nota este dată de comisia de concurs.

“Candidații sunt ierarhizați pe locurile buget/taxă alocate conducătorului de doctorat respectiv în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

În cazul unor note egale, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

1. Media de la examenul de licenţă

2. Media anilor de studii de licență, conform foii matricole din dosarul candidatului.

Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorii de doctorat şi sunt constituite din:

– preşedintele comisiei, conducătorul de doctorat pentru care a optat candidatul

– doi membri

– un secretar.

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă cel puțin titlul didactic de conferențiar.”

Atenție, mai multe informații și detalii poți găsi pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, la secțiunea Admitere 2020-2021.

Și accesând Metodologia: https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2020/ADMITERE_DOCTORAT_2020_2021/SECTIUNEA-1-ADMITERE-DOCTORAT-Metodologie-proprie-U.M.F.-Carol-Davila-din-Bucuresti.pdf

Ce se urmărește în evaluarea candidaților?

Conform metodologiei, comisia analizează următoarele aspecte:

“1. Nivelul de cunoaştere de către candidat a problematicii domeniului respectiv, pe baza consultării bibliografiei de specialitate;

2. Preocupările ştiinţifice ale candidatului şi aptitudinile sale de cercetare în corelaţie cu tema de cercetare aleasă.

3. Activitatea publicistică reflectată prin lucrări ştiinţifice publicate in extenso în reviste de specialitate indexate Web of Science sau în alte baze de date internaţionale, lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale;

4. Capacitatea de analiză şi sinteză, de structurare şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.”

Pentru fiecare conducător de doctorat există o tematică și bibliografie separate, în funcție de materie, care pot fi găsite în link-ul următor:

http://umfcd.ro/educatie/doctorat/admitere-doctorat-2020-2021/ , la secțiunea “Tematică și Bibliografie”

Sperăm că acest articol v-a fost de ajutor și v-a lămurit în ceea ce privește doctoratul la Medicină Dentară în București. În curând, va apărea și partea a doua a articolului, în care vom afla care e faza cu certificatul de competență lingvistică, cât de grea este admiterea, cât de greu este doctoratul, ce se întâmplă după ce ești admis la doctorat, care este activitatea în cadrul doctoratului și care este evoluția în UMF.

Deși unele informații se aplică pentru admiterea și organizarea în cadrul școlii doctorale indiferent de instituție și oraș, puteți găsi mai multe informații despre doctoratul în alte centre universitare în următoarele link-uri:

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca: http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/scoaladoct-ro

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași:

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/programe-de-studii/doctorat

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara:

http://www.umft.ro/noutati-cu-privire-la-studiile-doctorale_114

Universitatea de Medicină și Farmacie “George Emil Palade”, Cluj-Napoca:

https://www.umfst.ro/doctorat.html

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova:

http://www.umfcv.ro/scoala-doctorala

Îți mulțumim pentru atenție și îți dorim mult succes!

Cu considerație și simpatie,

Echipa OTMD